Over ons > Over ons > Privacyverklaring
Over onsOver ons

Privacyverklaring

Uw privacy en de bescherming van persoonsgegevens is van essentieel belang voor onze activiteiten. Daarom willen wij u hierover graag duidelijk en transparant informeren. PolisRepair verwerkt en gebruikt uw persoonlijke informatie op een veilige manier in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Persoonlijke informatie

U heeft wanneer u persoonlijke informatie aan ons heeft verstrekt recht op inzage, rectificatie of aanpassing van uw gegevens. Wij houden ons aan de wettelijke bewaartermijnen van gegevens.

Beveiliging gegevens

PolisRepair neemt passende, technische en organisatorische maatregelen om uw (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Gebruik van persoonsgegevens door derden

Wij geven uw gegevens nooit aan derden door, tenzij u ons daartoe uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.

Klacht

Als u vindt dat wij niet op de juiste manier met uw gegevens omgaan, dan kunt u een klacht bij ons indienen. U kunt telefonisch contact met ons opnemen via telefoonnummer 020-5810510 of een e-mail sturen naar info@polisrepair.nl. Mocht dit niet tot een oplossing leiden, dan kunt u overwegen om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Dit is de Autoriteit Persoonsgegevens. Op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl vindt u alle informatie over hoe u een klacht kunt indienen.

Cookies

Vindt u die cookiemeldingen die u verplicht moet wegklikken op websites ook zo vervelend? Wij ook! Daarom gebruiken wij alleen cookies om de website goed te laten functioneren en te verbeteren. Hiervoor gebruiken wij functionele cookies en analytische cookies, die we plaatsen volgens de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens. De gegevens die in de cookies worden verzameld, zijn anoniem en delen wij niet met derden. Volgens de cookiewet hoeft er dan geen cookiemelding geplaatst te worden.

Functionele cookies

Functionele cookies zijn nodig om de website goed te laten werken en gebruikersvriendelijk te maken voor de bezoeker. Deze cookies onthouden instellingen voor uw volgende bezoek. U hoeft dan bijvoorbeeld niet opnieuw dezelfde gegevens, zoals uw naam en adres,  in te vullen in een online formulier.

Analytische cookies

Wij plaatsen analytische cookies van Google Analytics om anoniem statistische gegevens te verzamelen. Deze gegevens gebruiken we om de website en onze dienstverlening verder te kunnen verbeteren. Met analytische cookies verzamelen wij onder andere de volgende gegevens:

  • Het aantal bezoekers op onze webpagina’s;
  • Hoe lang een bezoeker op onze website is;
  • Waar bezoekers naar zoeken (zoekopdrachten);
  • Gegevens over de browser en het apparaat waarmee bezoekers op onze website komen, zoals besturingssysteem en schermgrootte;
  • Hoe bezoekers op onze website terecht zijn gekomen (bijvoorbeeld via een advertentie of een link in een e-mail).


Om zorgvuldige verwerking van de gegevens mogelijk te maken, hebben we de volgende maatregelen getroffen:

  • We hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten;
  • We hebben de laatste drie cijfers van uw IP-adres verwijderd;
  • We hebben alle mogelijkheden die Google aanbiedt om ‘gegevens met Google te delen’ uitgezet;
  • We maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.


Wilt u niet dat wij uw bezoekgedrag op de website anoniem kunnen bijhouden? Dan kunt u een plugin van Google downloaden die dit voorkomt. De plugin is beschikbaar voor Microsoft Internet Explorer 11, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari en Opera. Deze instelling geldt dan voor alle websites die u bezoekt, dus niet alleen voor onze website.