Over ons > Disclaimer
Over onsOver ons

Disclaimer


PolisRepair zet zich met zorg in voor een juiste en actuele informatieverstrekking op deze site, maar kan geen garantie geven voor juistheid of volledigheid van de verstrekte informatie. Aan de inhoud van deze site kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. PolisRepair is niet verantwoordelijk voor de inhoud van pagina’s van externe organisaties waarnaar verwezen wordt. PolisRepair kan geen garantie bieden betreffende de veiligheid van de website, noch aansprakelijk gesteld worden voor de schade die, rechtstreeks of onrechtstreeks, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van de site.