Woekerpolis > Alternatief berekenen

Alternatief berekenen


Heeft u een woekerpolis met een garantieregeling? Met de onderstaande module kunt u bepalen of het interessant is om uw polis over te sluiten of dat u beter uw huidige verzekering kunt behouden.

Hieronder kunt u berekenen welk gegarandeerd eindkapitaal u kunt behalen met een bankspaarproduct. Vul de gevraagde gegevens in en vergelijk de uitkomst met het garantiebedrag van uw polis. De gevraagde gegevens neemt u over van uw meest recente waardeoverzicht (zie het voorbeeld hiernaast; de nummers corresponderen met de vragen hieronder).

NB: Hoe recenter uw waardeoverzicht is, des te betrouwbaarder de berekening. Maandelijks wordt deze berekening geactualiseerd aan de hand van de tarieven van aanbieders van bankspaarproducten.
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
Open the calendar popup.

Voorbeeld waardeoverzicht

> Klik op de afbeelding om deze te vergroten <