Uitleg over woekerpolissen > Wat is een woekerpolis?

Wat is een woekerpolis?


Een woekerpolis is een verzekering waar te veel kosten op worden ingehouden. Dit komt vooral voor bij verzekeringen waarbij in aandelen wordt belegd. Deze zogenaamde beleggingsverzekeringen kunnen zijn verkocht als spaarproduct, maar ook bijvoorbeeld voor de aflossing van de hypotheek of als aanvulling op het pensioen.

Het gevolg van de hoge kosten is dat er op de einddatum te weinig geld beschikbaar is. Dit betekent dat een deel van de hypotheek niet kan worden afgelost of dat het pensioen veel lager uitvalt dan verwacht.

Voorbeeld

Magda Jansen is 49 jaar. In verband met haar pensioengat heeft zij 12 jaar geleden een beleggingsverzekering afgesloten. Zij heeft inmiddels ruim € 14.000,- aan premie betaald, terwijl de waarde van haar polis maar € 8.900,- is. Als het zo doorgaat, komt het met haar pensioen niet goed. Door nu actie te ondernemen kan Magda de schade beperken. Het stopzetten van haar woekerpolis is voor haar de beste oplossing. Door een nieuw product met een lage kostenstructuur af te sluiten kan zij tot haar pensioenleeftijd nog voldoende kapitaal opbouwen om het pensioengat te dichten.