Modelbrieven > Stuitingsbrief

StuitingsbriefWaarom een stuitingsbrief?

Er geldt een wettelijke verjaringstermijn van 5 jaar. Dit betekent dat u binnen 5 jaar de aansprakelijke partij voor de schade moet aanspreken. Daarna kan de tegenpartij zich op verjaring beroepen en kunt u uw schade niet meer verhalen. Door middel van een zogenaamde stuitingsbrief kunt u dit voorkomen: er begint dan een nieuwe termijn van 5 jaar te lopen. Wij adviseren u om altijd een stuitingsbrief te versturen aan de aanbieder van uw product én indien van toepassing aan de tussenpersoon bij wie u het product hebt afgesloten.

Hoe werkt de stuitingsbrief?

U kunt de stuitingsbrief hierboven downloaden. Bij het versturen moet u de volgende zaken niet vergeten:
  • Verstuur de stuitingsbrief aangetekend naar de aanbieder van uw product én indien van toepassing naar de tussenpersoon.
  • Vermeld de naam en het volledige adres van de aanbieder.
  • Vermeld polisnummer(s) en naam van de polis(sen).
  • Bewaar een kopie van de brief en het verzendbewijs.

Toelichting

  • Het is belangrijk dat u de brief aangetekend verstuurt, zodat niet later ontvangst van de brief ontkend kan worden.
  • De gegevens van de tussenpersoon waar u het product destijds heeft afgesloten kunt u zonodig telefonisch bij uw aanbieder opvragen.

Bijna 5 jaar verstreken?

Is het bijna 5 jaar geleden dat u de eerste stuitingsbrief heeft verzonden? Dan is het belangrijk dat u vóór het verstrijken van deze termijn een nieuwe stuitingsbrief verstuurd. Met de onderstaande brief kunt u de verjaring voor een nieuwe periode van 5 jaar stuiten. De brief werkt op dezelfde manier als hierboven beschreven.