Over ons > Over ons > Privacyverklaring
Over onsOver ons

Privacyverklaring

Uw privacy en de bescherming van persoonsgegevens is van essentieel belang voor onze activiteiten. Daarom willen wij u hierover graag duidelijk en transparant informeren. PolisRepair verwerkt en gebruikt uw persoonlijke informatie op een veilige manier in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Persoonlijke informatie

U heeft wanneer u persoonlijke informatie aan ons heeft verstrekt recht op inzage, rectificatie of aanpassing van uw gegevens. Wij houden ons aan de wettelijke bewaartermijnen van gegevens.

Beveiliging gegevens

PolisRepair neemt passende, technische en organisatorische maatregelen om uw (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Gebruik van persoonsgegevens door derden

Wij geven uw gegevens nooit aan derden door, tenzij u ons daartoe uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.

Klacht

Als u vindt dat wij niet op de juiste manier met uw gegevens omgaan, dan kunt u een klacht bij ons indienen. U kunt telefonisch contact met ons opnemen via telefoonnummer 020-5810510 of een e-mail sturen naar info@polisrepair.nl. Mocht dit niet tot een oplossing leiden, dan kunt u overwegen om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Dit is de Autoriteit Persoonsgegevens. Op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl vindt u alle informatie over hoe u een klacht kunt indienen.

Cookies

Wij gebruiken uitsluitend functionele cookies die nodig zijn voor een goede werking van de website. Voor deze cookies hoeft volgens de cookiewet geen toestemming gevraagd te worden.