Woekerpolis > Alternatief berekenen

Alternatief berekenen


Heeft u een woekerpolis met een garantieregeling? Met de onderstaande module kunt u bepalen of het interessant is om uw polis over te sluiten of dat u beter uw huidige verzekering kunt behouden.

Hieronder kunt u berekenen welk gegarandeerd eindkapitaal u kunt behalen met een bankspaarproduct. Vul de gevraagde gegevens in en vergelijk de uitkomst met het garantiebedrag van uw polis. De gevraagde gegevens neemt u over van uw meest recente waardeoverzicht (zie het voorbeeld hiernaast; de nummers corresponderen met de vragen hieronder).

NB: Hoe recenter uw waardeoverzicht is, des te betrouwbaarder de berekening. Maandelijks wordt deze berekening geactualiseerd aan de hand van de tarieven van aanbieders van bankspaarproducten.

Voorbeeld waardeoverzicht

> Klik op de afbeelding om deze te vergroten <